Tổng hợp 24 zip on mac download tốt nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Zip on mac download hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

2 WinZip cho Mac – Tải về – Softonic

 • Tác giả: winzip.softonic.vn
 • Ngày đăng: 10/22/2021
 • Đánh giá: 4.59 (356 vote)
 • Tóm tắt: Phải mất nhiều năm để tiếp cận Mac và mặc dù không hiệu quả hoặc phổ biến như phiên bản Windows, WinZip for Mac cung cấp một số tính năng thú vị
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều đầu tiên bạn nhận thấy là WinZip dành cho Mac có giao diện thân thiện với người dùng nhiều hơn so với phiên bản Windows. Tuy nhiên, bạn sớm nhận ra rằng nó hỗ trợ ít định dạng hơn (ZIP, Zipx, RAR, LHA, 7Z) không cung cấp lợi thế lớn hơn …

3 Download Zip For Mac – Best Software & Apps

 • Tác giả: en.softonic.com
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 4.53 (367 vote)
 • Tóm tắt: Download Zip For Mac – Best Software & Apps · WinZip. 8. 3.2. (515 votes). Download for Mac · Stuffit Expander. 16.2. 3.3. (335 votes). Free Download for Mac 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều đầu tiên bạn nhận thấy là WinZip dành cho Mac có giao diện thân thiện với người dùng nhiều hơn so với phiên bản Windows. Tuy nhiên, bạn sớm nhận ra rằng nó hỗ trợ ít định dạng hơn (ZIP, Zipx, RAR, LHA, 7Z) không cung cấp lợi thế lớn hơn …

4 BETTER ZIP – Trình giải nén cho Mac

 • Tác giả: maclife.vn
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 4.3 (255 vote)
 • Tóm tắt: · BetterZip can open and extract archives with the most common formats: ZIP, SIT, TAR, XAR, XZ, GZip, BZip2, RAR, 7-Zip, CPIO, ARJ, LZH/LHA, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều đầu tiên bạn nhận thấy là WinZip dành cho Mac có giao diện thân thiện với người dùng nhiều hơn so với phiên bản Windows. Tuy nhiên, bạn sớm nhận ra rằng nó hỗ trợ ít định dạng hơn (ZIP, Zipx, RAR, LHA, 7Z) không cung cấp lợi thế lớn hơn …

5 iZip is the best way to manage archives on MAC

 • Tác giả: izip.com
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 4 (576 vote)
 • Tóm tắt: iZip is a free powerful archiving utility designed specifically for Mac. Easily manage ZIP and RAR files directly from the OS X Finder
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều đầu tiên bạn nhận thấy là WinZip dành cho Mac có giao diện thân thiện với người dùng nhiều hơn so với phiên bản Windows. Tuy nhiên, bạn sớm nhận ra rằng nó hỗ trợ ít định dạng hơn (ZIP, Zipx, RAR, LHA, 7Z) không cung cấp lợi thế lớn hơn …

6 Unzip for mac 10.5 social advice

 • Tác giả: macdownload.informer.com
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 3.95 (524 vote)
 • Tóm tắt: Edit files within a ZIP file without the necessity to extract them. Open a wide range of common compressed file formats, including ZIPX, RAR, LHA, 7z, WAR, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều đầu tiên bạn nhận thấy là WinZip dành cho Mac có giao diện thân thiện với người dùng nhiều hơn so với phiên bản Windows. Tuy nhiên, bạn sớm nhận ra rằng nó hỗ trợ ít định dạng hơn (ZIP, Zipx, RAR, LHA, 7Z) không cung cấp lợi thế lớn hơn …

7 WinRAR cho Mac 6.11 Phần mềm nén và giải nén file RAR, ZIP. trên macOS

 • Tác giả: download.com.vn
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 3.63 (389 vote)
 • Tóm tắt: Hiểu được nhu cầu giải nén file RAR trên máy tính Mac là cần thiết, WinRAR for Mac 6.11 đã được RARLAB phát hành cho người dùng MacOS X. WinRAR for Mac. WinRAR 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều đầu tiên bạn nhận thấy là WinZip dành cho Mac có giao diện thân thiện với người dùng nhiều hơn so với phiên bản Windows. Tuy nhiên, bạn sớm nhận ra rằng nó hỗ trợ ít định dạng hơn (ZIP, Zipx, RAR, LHA, 7Z) không cung cấp lợi thế lớn hơn …

8 Top 20 zip file free download for mac hay nhất, đừng bỏ qua

 • Tác giả: onefamama.com
 • Ngày đăng: 10/21/2021
 • Đánh giá: 3.52 (452 vote)
 • Tóm tắt: · 1 Download Zip For Mac – Best Software & Apps. Tác giả: en.softonic.com; Ngày đăng: 02/10/2022; Đánh giá: 4.95 (749 vote) · 2 How to Unzip files 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều đầu tiên bạn nhận thấy là WinZip dành cho Mac có giao diện thân thiện với người dùng nhiều hơn so với phiên bản Windows. Tuy nhiên, bạn sớm nhận ra rằng nó hỗ trợ ít định dạng hơn (ZIP, Zipx, RAR, LHA, 7Z) không cung cấp lợi thế lớn hơn …

9 7-Zip for Mac: download free alternatives

 • Tác giả: formac.informer.com
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 3.28 (308 vote)
 • Tóm tắt: 7-Zip is a very popular archive manager that supports most of the popular compression formats. 7-Zip for Mac has not been developed by Igor Pavlov, yet
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều đầu tiên bạn nhận thấy là WinZip dành cho Mac có giao diện thân thiện với người dùng nhiều hơn so với phiên bản Windows. Tuy nhiên, bạn sớm nhận ra rằng nó hỗ trợ ít định dạng hơn (ZIP, Zipx, RAR, LHA, 7Z) không cung cấp lợi thế lớn hơn …

10 7-Zip for macOS — Download Best File Archiver for Mac

 • Tác giả: 7ziphelp.com
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 3 (598 vote)
 • Tóm tắt: · Although 7Zip is a popular file compression format for Windows, there is no official Mac version. However, there are many compression apps for 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

11 The Unarchiver | Top Free Unarchiving Software for macOS

 • Tác giả: theunarchiver.com
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 2.83 (195 vote)
 • Tóm tắt: Takes a few clicks to install and set it as a default app for all archive files. Free and always will be. The Unarchiver for Mac is free. No in-apps for 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

12 Download – 7-Zip

 • Tác giả: 7-zip.org
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 2.81 (87 vote)
 • Tóm tắt: · Download .exe, 64-bit Windows x64, 7-Zip for Windows … Download .tar.xz, macOS (arm64 / x86-64), 7-Zip for MacOS: console version 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

13 Cách mở file ZIP trên Macbook

 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 2.71 (200 vote)
 • Tóm tắt: Cach mo file Zip tren macbook, Cách mở file ZIP trên Macbook. … Mặc định file ZIP mà bạn tải về được lưu trữ trong thư mục Download
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

14 BetterZip 5 – MacItBetter

 • Tác giả: macitbetter.com
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 2.57 (173 vote)
 • Tóm tắt: BetterZip makes it easy to work with zip, rar, 7-zip, tar, and xz files and it helps with opening winmail.dat files on your Mac
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

15 Express Zip Mac Compression Software

 • Tác giả: express-zip-mac-compression-software.en.softonic.com
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 2.51 (114 vote)
 • Tóm tắt: 25 thg 8, 2022 Express Zip Mac File Compression Software is easy-to-use. Easily create, edit, manage and extract zipped files and folders on OS X. Zip/compress 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

16 Express Zip Free File Compressor for Mac for Mac

 • Tác giả: download.cnet.com
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 2.3 (152 vote)
 • Tóm tắt: 3,5 · Đánh giá bởi Download.com Staff
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

17 Free ZIP Tool to Compress Files & Folders on Mac – Remo Software

 • Tác giả: remosoftware.com
 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Đánh giá: 2.33 (153 vote)
 • Tóm tắt: Discover the effective and secure way to compress your files on your Mac machine. Remo ZIP for Mac can securely compress the files on all Mac OS versions 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

18 Stuffit

 • Tác giả: stuffit.com
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 2.09 (54 vote)
 • Tóm tắt: Free tool to expand StuffIt files and ZIP archives, as well as RAR, TAR, GZIP, BZIP archives, and more. Download. StuffIt expander mac 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

19 Cách mở file ZIP trên Macbook – Thực hiện thế nào?

 • Tác giả: icare.center
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 1.99 (116 vote)
 • Tóm tắt: Trên Macbook, vẫn khá nhiều người, đặc biệt là những ai mới làm quen với hệ điều hành macOS gặp phải khó khăn trong việc giải nén các file này
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

20 YemuZip – Free Zip Tool for Mac OS X – SnapNDrag

 • Tác giả: yellowmug.com
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 1.95 (94 vote)
 • Tóm tắt: YemuZip is an easy-to-use application for making zip files. Just drag, drop, name your zip file and you’re done. Mac OS X’s built-in compress function makes zip 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

21 How to Zip a Folder on Mac

 • Tác giả: parallels.com
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 1.79 (165 vote)
 • Tóm tắt: How to zip a folder · Have the files in one folder: drag and drop the files in one location. · Right-click on the folder with the files to be zipped. You can also 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

22 How to Download Zip Files Without Unzipping?

 • Tác giả: mactip.net
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 1.89 (102 vote)
 • Tóm tắt: · On your Mac, open Safari browser. · Navigate to Safari · On the dropdown menu, navigate to preferences. · On the menu that pops up, click on the 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So, you are one of society’s opulent citizens or perhaps meticulous with the software and security. Thus, you prefer using Mac computers. As a matter of fact, some programs and software for Windows, Linux, and Mac are programmed differently. This …

23 Cách nén và giải nén file Zip trên Macbook cực chuẩn

 • Tác giả: lucidgen.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 1.7 (66 vote)
 • Tóm tắt: · Các vấn đề với tính năng Zip mặc định trên Mac mà bạn có thể gặp phải khi mới mua Macbook là: Lỗi không giải nén được file Zip. Không thể thêm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc nén file Zip và giải nén file Zip trên Macbook là công việc thường gặp mỗi khi chúng ta muốn gửi hoặc nhận nhiều file từ ai đó. Tất nhiên là Mac cũng có sẵn tính năng này, nhưng mà nó chưa đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Các vấn đề với …

24 B1 Free Archiver download and installation are easy and quick

 • Tác giả: b1.org
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 1.58 (99 vote)
 • Tóm tắt: Download free Mac archiver. B1 is macintosh archive software utility, available for Mac OS X. Compression and decompression for Mac. Zip, rar, b1, 7z, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc nén file Zip và giải nén file Zip trên Macbook là công việc thường gặp mỗi khi chúng ta muốn gửi hoặc nhận nhiều file từ ai đó. Tất nhiên là Mac cũng có sẵn tính năng này, nhưng mà nó chưa đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Các vấn đề với …

Tóm tắt: Tổng hợp 24 zip on mac download tốt nhất