Top 4 từ đồng nghĩa với trung thực là gì hay nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Từ đồng nghĩa với trung thực là gì hay nhất được tổng hợp bởi onefamama.com

1 Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với trung thực là gì?

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với trung thực là gì?
 • Tác giả: chiembaomothay.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 4.82 (690 vote)
 • Tóm tắt: · Nhiều người thắc mắc Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với trung thực là gì? Bài viết hôm nay https://chiembaomothay.com/ sẽ giải đáp điều này
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những từ độc lập về nghĩa và hoạt động tự do như nhà, đẹp, ăn hoặc những từ độc lập về nghĩa nhưng hoạt động tự do như quốc, gia, sơn, thủy… thì xảy ra hiện tượng đồng nghĩa. Nhóm sau thường là các từ Hán-Việt. Như vậy có thể nói hiện tượng đồng …

2 Từ trái nghĩa với trung thực là gì?

 Từ trái nghĩa với trung thực là gì?
 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 4.64 (355 vote)
 • Tóm tắt: · Trái nghĩa với trung thực là các từ như dối trá, gian dối, gian lận, gian manh, gian ngoan, gian giảo, gian trá, lừa bịp, lừa dối, bịp bợm, lừa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Người sống trung thực sẽ luôn tin tưởng và sống dựa vào lẽ phải, luôn thành thật với người khác, không sống lừa dối lươn lẹo với bất kỳ ai. Người sống trung thực cũng tin vào công lý, căm ghét sự giả dối, việc làm xấu xa. Những người trung thực …

3 Từ cùng nghĩa với trung thực

 • Tác giả: vumon.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 4.55 (453 vote)
 • Tóm tắt: · – Cùng nghĩa ᴠới trung thực: thật thà, ngaу thẳng, chân thật, thành thật, bộc trực, thẳng tính, thật tình,… – Trái nghĩa ᴠới trung thực: gian 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Người sống trung thực sẽ luôn tin tưởng và sống dựa vào lẽ phải, luôn thành thật với người khác, không sống lừa dối lươn lẹo với bất kỳ ai. Người sống trung thực cũng tin vào công lý, căm ghét sự giả dối, việc làm xấu xa. Những người trung thực …

4 Từ đồng nghĩa với từ trung thực

 • Tác giả: hoicay.com
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 4.22 (504 vote)
 • Tóm tắt: · Những hạt thóc giống – Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ trung thực-tự trọng. Câu 1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những hạt thóc giống – Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ trung thực-tự trọng. Câu 1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung thực, Câu 2. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực, Câu 3. Dòng …

Tóm tắt: Top 4 từ đồng nghĩa với trung thực là gì hay nhất