Top 9 tu bát quan trai giới tại nhà tốt nhất

Dưới đây là danh sách Tu bát quan trai giới tại nhà hay nhất và đầy đủ nhất

1 Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (Không có sư truyền – tại gia)

 • Tác giả: tangthuphathoc.net
 • Ngày đăng: 10/03/2021
 • Đánh giá: 4.92 (817 vote)
 • Tóm tắt: 1- Không được ra ngoài phạm vi đại giới (trong vườn chùa, hoặc vườn nhà mình). · 2- Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng. · 3- Bớt nói chuyện, không ăn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1- Không được ra ngoài phạm vi đại giới (trong vườn chùa, hoặc vườn nhà mình). 2- Không nên tiếp khách và nói chuyện lớn tiếng. 3- Bớt nói chuyện, không ăn trầu và hút thuốc. 4- Oai nghi cử chỉ phải giữ gìn cẩn thận. 5- Phải giữ đúng giờ tu tập. 6- …

2 Tu bát quan trai nghĩa là gì? Thời khóa tu tập ở các chùa một ngày như thế nào?

 Tu bát quan trai nghĩa là gì? Thời khóa tu tập ở các chùa một ngày như thế nào?
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 4.78 (399 vote)
 • Tóm tắt: · Bát Quan Trai là pháp tu truyền thống của Phật tử có từ thời Đức Phật, khi đó pháp tu thường là dành cho các vị thần dân quý phái, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày nay, đời sống hàng ngày tập trung vào các đô thị lớn, nhật thực nguyệt thực đều ít khi biết nên chu kỳ trăng không cần thiết. Đời sống càng ngày càng xã hội hóa, tại các thành phố chỉ có chu kỳ xã hội, cho nên đến ngày thứ Sáu, hay thứ Bảy …

3 THỌ BÁT QUAN TRAI – Nguyên Thủy Chơn Như

 • Tác giả: nguyenthuychonnhu.net
 • Ngày đăng: 08/27/2021
 • Đánh giá: 4.41 (441 vote)
 • Tóm tắt: Nói không được tranh cãi, phải ôn tồn, nhã nhặn, từ tốn, êm dịu, nhẹ nhàng. Trong khi Thọ Bát Quan Trai Giới, chỉ cần thiết mới thưa hỏi về sự tu tập. Vì lợi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một người phàm phu chỉ hơn con thú vật là ở chỗ dâm dục có cương thường đạo lý làm người, có tôn ti trật tự, không thể cha con hay mẹ con lấy nhau, v.v… Nhưng một bậc Thánh như Phật và chúng Thánh Tăng đã nói ở trên thì phải vượt hơn loài người và …

4 Ứng dụng Bát quan trai giới trong xây dựng đạo đức xã hội hiện đại

 • Tác giả: vjst.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 4.31 (215 vote)
 • Tóm tắt: · Khi tuân thủ nghiêm ngặt những giới luật Phật chế, hành giả dù tại gia hay xuất gia đều được yên ổn trong đời sống hiện tại. Đạo đức bắt đầu từ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong xã hội hiện nay, sự xuống cấp đạo đức giới trẻ đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Đảng, Nhà nước và các đoàn thể đã và đang tìm mọi biện pháp khắc phục qua nhiều phương tiện truyền thông và môi trường học đường. Nhưng thiết nghĩ sự giáo dục …

5 Phật giáo – Nghi thức thọ bát quan trai giới

 • Tác giả: lichvansu.wap.vn
 • Ngày đăng: 10/21/2021
 • Đánh giá: 4 (590 vote)
 • Tóm tắt: Phật tử tại gia phát tâm thọ giới Bát quan trai phải đến chùa lễ cầu giới sư, … Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát nhã thì không thể vượt lên bờ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát được; muốn chứng Vô thượng Bồ đề, cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành đều lấy giới đây làm nền tảng, chư Phật nhân giới đây mà thành bực Chánh …

6 Thọ Bát quan trai giới vào ngày nào? Lợi ích của Bát quan trai giới

 • Tác giả: tamhuongphat.com
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 3.84 (365 vote)
 • Tóm tắt: · Bát quan trai giới là một phương pháp tu hành của người tại gia thọ … của nhà Phật, cũng chính là tám giới mà Phật tử sau khi đã thọ lãnh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày nay, đời sống hàng ngày tập trung vào các đô thị lớn, nhật thực nguyệt thực đều ít khi biết nên chu kỳ trăng không cần thiết. Đời sống càng ngày càng xã hội hóa, tại các thành phố chỉ có chu kỳ xã hội, cho nên đến ngày thứ Sáu, hay thứ Bảy …

7 Thọ Trì Bát Quan Trai Giới

 • Tác giả: theravada.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 3.78 (221 vote)
 • Tóm tắt: · “Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – CT: Dạ thưa Sư, cho con hỏi về việc giữ Bát quan trai giới. Các điều giới như là: từ bỏ sát sinh, không nói dối, không hành dâm, không dùng các chất say nghiện, lấy của không cho thì con thực hiện được đúng, còn về các điều giới như: Không ăn sái …

8 Bát Quan Trai Giới Bát Quan Trai Tại Nhà? Bát Quan Trai Giới Là Gì

 • Tác giả: tamkyrt.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 3.4 (564 vote)
 • Tóm tắt: · GN – Tôi là Phật tử đã quy y Tam bảo, hiện đang sống tại Đức, Qua tìm hiểu, tôi được biết có thể tự thọ Bát quan trai tại tư gia
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy vậy, trong tinh thần phương tiện, luận Thành thật và luận Đại trí độ có khai mở cho phép tự phát nguyện thọ Bát quan trai giới. Luận Thành thật nói: “Nếu khi không có người, chỉ cần tâm nghĩ miệng nói tôi thọ Bát giới cũng được thành thọ” (Cương …

9 Công Đức Vô Lượng Của Bát Quan Trai Giới

 • Tác giả: baoduc.de
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 3.37 (276 vote)
 • Tóm tắt: Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng … Hóa Tự Tại Thiên (Tăng Chi Bộ Kinh-chương 8: Tám Pháp –V. Phẩm: Ngày Trai Giới)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phật tại Xá Vệ quốc, có năm trăm thiên tử, quang minh biến chiếu Kỳ Hoàn Lâm, cùng đến lễ Phật. A Nan thưa hỏi nhân duyên của chư thiên tử. Phật kể xưa có năm trăm long tử, phụng tu trai pháp, sau khi mạng chung sanh Ðao Lợi Thiên. Năm trăm long tử …

Tóm tắt: Top 9 tu bát quan trai giới tại nhà tốt nhất