Top 20 người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này onefamama.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp hay nhất được tổng hợp bởi onefamama.com

1 Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 4.9 (800 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết

2 Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 (có đáp án): Quy luật giá trị trong sản

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 4.69 (316 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây? A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết

3 Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây ?

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 10/07/2021
 • Đánh giá: 4.45 (476 vote)
 • Tóm tắt: · Thời gian lao đông cá biệt lớn hơn hoặc nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết. Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 3: Quy luật giá 

4 Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

 Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?
 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 4.3 (382 vote)
 • Tóm tắt: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây? Tác giả: Nguyễn Thị Huyền |; Cập nhật: 25/05/2022 |; Là gì? |; 1950 Lượt xem 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết có như vậy họ mới có thể tồn tại được. Sự phù hợp ở đây có nghĩa là sự hao phí sức lao động cá biệt của …

5 Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 4.08 (236 vote)
 • Tóm tắt: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết. … Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết có như vậy họ mới có thể tồn tại được. Sự phù hợp ở đây có nghĩa là sự hao phí sức lao động cá biệt của …

6 Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 10/22/2021
 • Đánh giá: 3.85 (588 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết có như vậy họ mới có thể tồn tại được. Sự phù hợp ở đây có nghĩa là sự hao phí sức lao động cá biệt của …

7 Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 3.78 (510 vote)
 • Tóm tắt: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào A thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết có như vậy họ mới có thể tồn tại được. Sự phù hợp ở đây có nghĩa là sự hao phí sức lao động cá biệt của …

8 Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong … – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 3.49 (599 vote)
 • Tóm tắt: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết có như vậy họ mới có thể tồn tại được. Sự phù hợp ở đây có nghĩa là sự hao phí sức lao động cá biệt của …

9 Top 18 Người Sản Xuất Vi Phạm Quy Luật Giá Trị Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây ?

 • Tác giả: ladigi.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 3.29 (449 vote)
 • Tóm tắt: ? Người sản xuất vi phạm quy luật 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt của mình phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết có như vậy họ mới có thể tồn tại được. Sự phù hợp ở đây có nghĩa là sự hao phí sức lao động cá biệt của …

10 Phân tích 3 tình huống để làm rõ tác động của quy luật giá trị

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 3.15 (366 vote)
 • Tóm tắt: + Khi tổng thời gian lao động cá biệt > tổng thời gian lao động xã 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Đó là cơ sở của mọi nền tảng kinh tế, thể hiện sự chi phối của nó trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, làm sao cho các quá trình …

11 Cho em hỏi về Quy Luật Giá Trị là gì ? cho ví dụ cụ thể?

 • Tác giả: vatgia.com
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 2.8 (164 vote)
 • Tóm tắt: Kết luận: Trong sản xuất, tác động của quy luật giá trị buộc người sản … Quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa được thể hiện trong hai trường hợp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Đó là cơ sở của mọi nền tảng kinh tế, thể hiện sự chi phối của nó trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, làm sao cho các quá trình …

12 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 2.71 (53 vote)
 • Tóm tắt: Người thứ ba thời gian lao động cá biệt vượt quá thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm quy luật giá trị nên bị thua lỗ. Bài 3 trang 35 GDCD 11: Tại sao 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: những nông dân trồng dừa ban đầu chỉ bán quả dừa để uống tại chỗ, tuy nhiên giá dừa không cao, lợi nhuận không nhiều. Sau đó, nhờ đổi mới tư duy, cải tiến kĩ thuật và học hỏi công nghệ, cũng như tìm hiểu thị trường họ đã tận thu và chế biến …

13 TRẮC NGHIỆM GDCD 11 BÀI 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA

 • Tác giả: dayhocmoi.com
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 2.75 (171 vote)
 • Tóm tắt: Câu 8. Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây ? A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: những nông dân trồng dừa ban đầu chỉ bán quả dừa để uống tại chỗ, tuy nhiên giá dừa không cao, lợi nhuận không nhiều. Sau đó, nhờ đổi mới tư duy, cải tiến kĩ thuật và học hỏi công nghệ, cũng như tìm hiểu thị trường họ đã tận thu và chế biến …

14 Trắc nghiệm công dân 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (P1)

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 10/10/2021
 • Đánh giá: 2.62 (182 vote)
 • Tóm tắt: Cả a và b. Câu 8: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây ? A. Thời gian lao động cá 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: những nông dân trồng dừa ban đầu chỉ bán quả dừa để uống tại chỗ, tuy nhiên giá dừa không cao, lợi nhuận không nhiều. Sau đó, nhờ đổi mới tư duy, cải tiến kĩ thuật và học hỏi công nghệ, cũng như tìm hiểu thị trường họ đã tận thu và chế biến …

15 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.47 (101 vote)
 • Tóm tắt: Nếu vi phạm quy luật giá trị, nền kinh tế sẽ mất cân đối và rối loạn, nếu Nhà nước hoặc người sản xuất không có dự trữ hoặc không được điều chỉnh kịp thời. 2
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã …

16 Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

 • Tác giả: share.shub.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 2.49 (116 vote)
 • Tóm tắt: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây? Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã …

17 Trắc nghiệm giáo dục công dân 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (có đáp án)

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.32 (170 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: Khi người lao động có giá trị lao động cá biệt lớn hơn giá trị lao động xã hội cần thiết sẽ vi phạm yêu cầu của quy luật 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay nghề của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã …

18 Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?
 • Tác giả: cungdaythang.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 2.2 (77 vote)
 • Tóm tắt: · Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Người sản xuất vi phạm quy luật trị giá trong trường hợp nào dưới đây? phải ko?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy luật trị giá buộc người sản xuất phải so sánh sự lãng phí lao động của tư nhân họ với sự lãng phí lao động cần thiết của xã hội để họ có thể tồn tại. Sự thích hợp ở đây có tức là mức hao tổn lao động của tư nhân họ nhỏ hơn hoặc bằng mức hao tổn …

19 Theo anh chị người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 2.12 (67 vote)
 • Tóm tắt: Theo anh chị người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây? A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy luật trị giá buộc người sản xuất phải so sánh sự lãng phí lao động của tư nhân họ với sự lãng phí lao động cần thiết của xã hội để họ có thể tồn tại. Sự thích hợp ở đây có tức là mức hao tổn lao động của tư nhân họ nhỏ hơn hoặc bằng mức hao tổn …

20 49 câu Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 có đáp án: Quy luật giá trị trong

49 câu Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 có đáp án: Quy luật giá trị trong
 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 11/15/2021
 • Đánh giá: 2.05 (108 vote)
 • Tóm tắt: · Câu 21: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây ? A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 39: Nhóm A sản xuất được 5 triệu mét vải với thời gian lao động cá biệt là 1 giờ/m vải. Nhóm B sản xuất được 10 triệu mét vải với thời gian lao động cá biệt là 2 giờ/m vải. Nhóm C sản xuất được 80 triệu mét vải với thời gian lao động cá biệt là …

Tóm tắt: Top 20 người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp hay nhất, bạn nên biết