Top 10+ người nội bộ theo luật chứng khoán hot nhất, bạn nên biết

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Người nội bộ theo luật chứng khoán hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

1 Thông tin nội bộ – người nội bộ và người có liên quan theo Luật chứng khoán 2019 (Công ty Luật tại Tân Bình)

 • Tác giả: htlegalvn.com
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 4.85 (706 vote)
 • Tóm tắt: b) Người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người điều hành quỹ đại chúng, người điều hành công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người nội bộ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó …

2 Những điểm đáng chú ý trong Luật chứng khoán 2019 vừa có hiệu lực từ 1/1

 • Tác giả: mbs.com.vn
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 4.65 (345 vote)
 • Tóm tắt: Điều kiện vốn điều lệ để công ty được chào bán công khai tăng lên thành 30 tỷ đồng.Đối tượng người nội bộ và người có liên quan được mở rộng thêm
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mở rộng định nghĩa về nhà đầu tư chuyên nghiệp, bao gồm nhà đầu tư cá nhân có chứng chỉ hành nghề, tổng giá trị danh mục chứng khoán từ 2 tỷ đồng trở lên hoặc có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu 1 tỷ đồng. Nhà đầu tư chuyên nghiệp còn có …

3 Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán và giải pháp phòng, chống

 • Tác giả: phaply.net.vn
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 4.42 (345 vote)
 • Tóm tắt: Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo khoản 44 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định: “Thông tin nội bộ là thông tin liên quan đến công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng chưa được công bố mà nếu được …

4 Hướng dẫn công bố thông tin cho nhà đầu tư

 • Tác giả: nhsv.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 4.28 (467 vote)
 • Tóm tắt: Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi … CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b. Quy định trên không áp dụng đối với các đối tượng không chủ động thực hiện giao dịch trong trường hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết phát sinh do công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc công ty đại chúng phát …

5 Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Cập nhật 2022)

Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Cập nhật 2022)
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 4.15 (435 vote)
 • Tóm tắt: Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầu tư 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố. Trường hợp phát sinh sự kiện công bố thông tin mà tất cả người đại diện theo pháp luật và …

6 QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 • Tác giả: emc.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 3.92 (332 vote)
 • Tóm tắt: Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây (Điều 25 Luật Chứng Khoán 2006). Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bắt đầu từ tháng 8/2017, Nghị định 71/2017/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực. Như vậy, nhiều quy định mới về quản trị công ty đối với công ty đại chúng sẽ được áp dụng. Nhằm giúp các doanh nghiệp có thể nắm bắt được những thay đổi mới này, EMC đã tổng …

7 Điều luật quy định chi tiết Điều 41 Luật Chứng khoán năm 2019

 • Tác giả: luattrongtay.vn
 • Ngày đăng: 10/06/2021
 • Đánh giá: 3.7 (470 vote)
 • Tóm tắt: Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật … nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 41 và Điều 127 Luật Chứng khoán, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. …

8 Nhà đầu tư nào thuộc đối tượng phải công bố thông tin?

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 3.48 (491 vote)
 • Tóm tắt: · Cụ thể, theo Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 96/2020/TT-BTC, nhà đầu tư … Người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó …

9 Đối tượng và nguyên tắc công bố thông tin theo pháp luật hiện nay

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 3.36 (224 vote)
 • Tóm tắt: h) Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo quy định tại khoản 45 Điều 4 của Luật này 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công bố thông tin là việc đưa ra các thông tin liên quan đến một công ty, các thông tin này có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của nhà đầu tư. Vậy đối tượng và nguyên tắc công bố thông tin? Sau đây, Lawkey xin được giải đáp thắc mắc của bạn đọc …

10 Công bố thông tin: Những điều cần nắm – Tin nhanh chứng khoán

 • Tác giả: tinnhanhchungkhoan.vn
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 3.17 (374 vote)
 • Tóm tắt: · Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, … thực hiện công bố thông tin theo pháp luật về chào bán chứng khoán
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công ty đại chúng phải công bố báo cáo thường niên chậm nhất là 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán, nhưng không vượt quá 110 ngày (quy định cũ là 120 ngày) kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thông tin tài chính trong báo …

11 Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

 • Tác giả: luathoangsa.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 2.9 (71 vote)
 • Tóm tắt: Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán được quy định tại Điều 210 BLHS 2015. 1. Người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: -Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ cho người khác mua bán chứng khoán là hành vi nói, giới thiệu, cho người khác ghi chép, sao chụp,v.v.. các thông tin nội bộ hoặc không thực hiện các quy định về quản lý, bảo quản cất giữ… tài liệu về thông tin nội …

12 Mua bán chui và giao dịch nội gián chứng khoán – UEL

Mua bán chui và giao dịch nội gián chứng khoán - UEL
 • Tác giả: uel.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 2.76 (101 vote)
 • Tóm tắt: Theo báo cáo của Bộ Tài chính thì nhóm vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin khi giao dịch của người nội bộ của các công ty đại chúng chiếm đến 27% 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lãnh đạo công ty mua bán cổ phiếu – nhiều sự “nhiễu nhương” Việc lãnh đạo các công ty đại chúng mua bán cổ phiếu luôn mang tính nhạy cảm cao độ vì thường chứa đựng rủi ro về bất cân xứng thông tin và giao dịch nội gián. Bởi lẽ, không ai có thông tin …

Tóm tắt: Top 10+ người nội bộ theo luật chứng khoán hot nhất, bạn nên biết