Top 7 người nào bịa đặt những điều nhằm xúc phạm tốt nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Người nào bịa đặt những điều nhằm xúc phạm hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

1 Người nào bịa đặt những điều nhằm xúc phạm đến danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì bị

 Người nào bịa đặt những điều nhằm xúc phạm đến danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì bị
 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 4.84 (681 vote)
 • Tóm tắt: Người nào bịa đặt những điều nhằm xúc phạm đến danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì bị
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trường hợp 1: Viện Kiểm soát, Toà án trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật có quyền ra lệnh bắt bị can,bị cáo để tạm giam, khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục …

2 XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC VÀ CÁC CHẾ TÀI XỬ LÝ

 • Tác giả: luatnhanhoa.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2021
 • Đánh giá: 4.63 (314 vote)
 • Tóm tắt: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, … Hành vi loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người phạm tội phải là người có hành vi (bằng lời nói hoặc hành động) xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, như: lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo giữa đám đông… Để làm nhục người khác, người phạm tội có thể …

3 LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH

LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH
 • Tác giả: luatsutran.vn
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 4.48 (300 vote)
 • Tóm tắt: Như thế nào là xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác? … Hành vi loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định như sau: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm …

4 Bịa đặt, lan truyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị xử lý như thế nào?

 • Tác giả: luatsungocanh.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 4.34 (516 vote)
 • Tóm tắt: · – Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: **Đồng thời, trong trường hợp này chúng tôi thông tin thêm bạn có quyền đòi người đó 1 khoản tiền bồi thường để bù đắp những tổn thất về tinh thần do hành vi này gây ra theo quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 khi thiệt hại do danh dự, nhân …

5 Tội vu khống là gì? Hình phạt đối với tội vu khống theo Bộ luật hình sự?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2021
 • Đánh giá: 3.99 (486 vote)
 • Tóm tắt: Loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc nhằm gây thiệt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc nhằm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác: Lỗi của người phạm tội là cố ý. Người phạm tội biết thông tin mà mình loan truyền là sai sự thật nhưng đã loan …

6 Tư vấn pháp lý về tội vu khống – Báo Sơn La

 • Tác giả: baosonla.org.vn
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 3.86 (450 vote)
 • Tóm tắt: · a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Bịa đặt người khác là phạm tội và tố cáo họ trước các cơ quan có thẩm quyền. Đây là một dạng đặc biệt của hành vi vu khống. Đối với dạng hành vi này, tính nguy hiểm cho xã hội của tội vu khống phụ thuộc nhiều vào loại tội bị vu khống. Bộ luật …

7 Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào?

Bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác 2022 bị xử lý như thế nào?
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 3.73 (220 vote)
 • Tóm tắt: a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Địa điểm” bôi nhọ danh dự người khác không phải là một yếu tố cấu thành các tội danh về xâm phạm danh dự người khác => Bôi nhọ danh dự người khác trên MXH sẽ bị xử lý hình sự nếu nó có những hành vi, hậu quả được miêu tả tại mục 2 (ví dụ: đưa …

Tóm tắt: Top 7 người nào bịa đặt những điều nhằm xúc phạm tốt nhất