Tổng hợp 3 kinh hoa nghiêm hot nhất, bạn nên biết

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Kinh hoa nghiêm hay nhất được tổng hợp bởi onefamama.com

Video Kinh hoa nghiêm

1 Kinh Hoa Nghiêm: Nguồn gốc, ý nghĩa và nội dung

 Kinh Hoa Nghiêm: Nguồn gốc, ý nghĩa và nội dung
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 4.96 (764 vote)
 • Tóm tắt: · Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời Phương Đẳng: 8 năm, Đức Phật giảng các kinh Duy Ma Cật, Lăng Già, Lăng Nghiêm, Kim Quang Minh, Thắng Man… xiển dương giáo nghĩa Tính Không (Duy Ma Cật) Như Lai tạng (Lăng già), Diệu Chân Như Tính (Lăng Nghiêm) để độ cho hàng đại thừa sơ cơ …

2 Mười hạnh Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm

 • Tác giả: chuahoangphap.com.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 4.76 (553 vote)
 • Tóm tắt: Kinh Hoa Nghiêm mô tả trạng thái đắc đạo của Phật, giới thiệu một đức Phật thông cả vũ trụ, lấy vũ trụ làm pháp giới, nghĩa là Phật muốn nhấn mạnh vị trí nguyên 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời Phương Đẳng: 8 năm, Đức Phật giảng các kinh Duy Ma Cật, Lăng Già, Lăng Nghiêm, Kim Quang Minh, Thắng Man… xiển dương giáo nghĩa Tính Không (Duy Ma Cật) Như Lai tạng (Lăng già), Diệu Chân Như Tính (Lăng Nghiêm) để độ cho hàng đại thừa sơ cơ …

3 III – Nội dung kinh Hoa Nghiêm | Thư viện | sách

 • Tác giả: daotrangphaphoa.net
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 4.53 (569 vote)
 • Tóm tắt: Theo phán giáo của Thiên Thai Trí Giả đại sư, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm trong hai mươi mốt ngày và sau đó Ngài đến Lộc Uyển độ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau đó, Phật thuyết ở Trời Đao Lợi, đến Dạ Ma thiên, Đâu Suất thiên, Tha Hóa Tự Tại. Đến đây, Ngài giảng Thập Hồi hướng, Thập Địa của Bồ tát. Có thể hiểu rằng đạt đến trình độ tu chứng ở Tha Hóa Tự Tại mới có khả năng hành Bồ tát đạo. An trụ cảnh …

Tóm tắt: Tổng hợp 3 kinh hoa nghiêm hot nhất, bạn nên biết