Top 10+ kinh bát nhã tốt nhất

Qua bài viết này onefamama.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Kinh bát nhã hot nhất được tổng hợp bởi onefamama.com

Video Kinh bát nhã

1 Tâm Kinh Bát Nhã – Tam Bao Temple

 • Tác giả: batonrougebuddha.org
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 4.92 (765 vote)
 • Tóm tắt: · Phiên âm: Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý …

2 Nghi Thức Lăng Nghiêm – Thập Chú

 • Tác giả: chuahoangphap.com.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 4.72 (489 vote)
 • Tóm tắt: MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH. Quán Tự Tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý …

3 Tiêu đề của bộ Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có ý nghĩa gì?

 Tiêu đề của bộ Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có ý nghĩa gì?
 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Ngày đăng: 04/24/2022
 • Đánh giá: 4.57 (587 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy, Bát nhã Tâm kinh là bài kinh cô đúc tất cả tinh yếu của giáo nghĩa Bát nhã. Ta có thể dịch Bát nhã Tâm kinh ra tiếng Việt là Kinh lòng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiêu đề của bộ kinh gồm mười chữ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thông thường người ta bỏ hai chữ Ma Ha và thường chỉ gọi tám chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh và còn gọi tắt là Bát Nhá Tâm Kinh hay Tâm Kinh. Tên của bộ kinh gồm các từ tiếng …

4 Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Tụng Bát Nhã Tâm kinh có tác dụng gì?

Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Tụng Bát Nhã Tâm kinh có tác dụng gì?
 • Tác giả: loiphong.vn
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 4.26 (479 vote)
 • Tóm tắt: Bát Nhã Tâm Kinh có tên gọi tiếng Anh: Heart Sutra, tiếng Phạn: Prajnaparamita Hrdaya Sutra. Đây là một văn bản nổi tiếng nhất của Đạo Phật Đại Thừa, được coi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bát Nhã Tâm Kinh truyền đạt bản chất của trái tim đó là “Sự hoàn hảo của trí tuệ hay cái nhìn sâu sắc”. Nó không phức tạo và cũng không cung cấp cho chúng ta tất cả những chi tiết. Giống như một bản ghi nhớ ngắn gọn để suy ngẫm tất cả các yếu tố …

5 Bát Nhã Tâm Kinh (Kinh Đọc) – Thích Pháp Như – Zing MP3

 • Tác giả: zingmp3.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 4.04 (585 vote)
 • Tóm tắt: Bát Nhã Tâm Kinh (Kinh Đọc) – Thích Pháp Như Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba … Tải download 320 nhạc chờ Bat Nha Tam Kinh (Kinh Doc),- Thich Phap Nhu
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bát Nhã Tâm Kinh truyền đạt bản chất của trái tim đó là “Sự hoàn hảo của trí tuệ hay cái nhìn sâu sắc”. Nó không phức tạo và cũng không cung cấp cho chúng ta tất cả những chi tiết. Giống như một bản ghi nhớ ngắn gọn để suy ngẫm tất cả các yếu tố …

6 CHÚ GIẢI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

 • Tác giả: thuphapdungpham.com
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 3.96 (209 vote)
 • Tóm tắt: · Bát Nhã Tâm Kinh là bản kinh thâu tóm mọi ý nghĩa thâm yếu và cao siêu của bộ Đại tạng Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Do bộ kinh Đại Bát 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bát Nhã Tâm Kinh truyền đạt bản chất của trái tim đó là “Sự hoàn hảo của trí tuệ hay cái nhìn sâu sắc”. Nó không phức tạo và cũng không cung cấp cho chúng ta tất cả những chi tiết. Giống như một bản ghi nhớ ngắn gọn để suy ngẫm tất cả các yếu tố …

7 Bát Nhã Tâm Kinh (21 Biến)

 • Tác giả: nhaccuatui.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 3.61 (452 vote)
 • Tóm tắt: Bài hát bat nha tam kinh (21 bien) do ca sĩ V.a thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat bat nha tam kinh (21 bien) – V.a ngay trên Nhaccuatui
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bát Nhã Tâm Kinh truyền đạt bản chất của trái tim đó là “Sự hoàn hảo của trí tuệ hay cái nhìn sâu sắc”. Nó không phức tạo và cũng không cung cấp cho chúng ta tất cả những chi tiết. Giống như một bản ghi nhớ ngắn gọn để suy ngẫm tất cả các yếu tố …

8 BÁT NHÃ TÂM KINH (SANSKRIT – DỊCH ÂM – tamtangpaliviet

 • Tác giả: tamtangpaliviet.net
 • Ngày đăng: 11/04/2021
 • Đánh giá: 3.47 (532 vote)
 • Tóm tắt: Kinh Giảng về Yếu Lý của Trí Tuệ Đến Bờ Kia (Bát Nhã Ba La Mật) ॥ नमः सर्वज्ञाय ॥ Namaḥ sarvajñāya. Kính lễ đấng Toàn Tri
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bát Nhã Tâm Kinh truyền đạt bản chất của trái tim đó là “Sự hoàn hảo của trí tuệ hay cái nhìn sâu sắc”. Nó không phức tạo và cũng không cung cấp cho chúng ta tất cả những chi tiết. Giống như một bản ghi nhớ ngắn gọn để suy ngẫm tất cả các yếu tố …

9 Dòng sông tâm thức: Bát Nhã Tâm Kinh (I)

Dòng sông tâm thức: Bát Nhã Tâm Kinh (I)
 • Tác giả: phatgiaotiengiang.org
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 3.19 (283 vote)
 • Tóm tắt: · Bát Nhã Tâm Kinh là một kinh chỉ có 260 chữ, nhưng các bài viết giảng về kinh này, phê bình diễn giải sửa đổi nhiều hơn 260000 chữ trong 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bất kỳ nơi nào đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh (BNTK) sau một thời ngồi thiền hay làm lễ hay các đám tang. BNTK mang tính chất như là một trí tuệ, như một kết luận kêu gọi hành giã đi đến sự giác ngộ hay một thần chú diệt trừ ma quỷ. Vậy BNTK là gì và …

10 BÁT NHÃ TÂM KINH – Thiền viện Thường Chiếu

 • Tác giả: thuongchieu.net
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 3.06 (255 vote)
 • Tóm tắt: Thien Vien Thuong Chieu – So 1C, Phuoc Thai, Long Thanh, Dong Nai. Dien Thoai: 061.384.1071, 061.354.2631, Email: [email protected] 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bất kỳ nơi nào đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh (BNTK) sau một thời ngồi thiền hay làm lễ hay các đám tang. BNTK mang tính chất như là một trí tuệ, như một kết luận kêu gọi hành giã đi đến sự giác ngộ hay một thần chú diệt trừ ma quỷ. Vậy BNTK là gì và …

11 Kinh Tinh yếu Bát Nhã

 • Tác giả: langmai.org
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.95 (185 vote)
 • Tóm tắt: Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa này tôi đã trì tụng trên bốn mươi năm, có lẽ hơn thế nữa, nhưng nghĩa của kinh đối với tôi vẫn còn thậm thâm vi diệu
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên tắc của chúng ta là nguyên tắc bất nhị (không phải là hai). Hôm trước chúng ta đã học phương pháp đối trị với thân và tâm. Thân và tâm của chúng ta là một, chứ không phải là hai. Những cảm thọ như giận, hờn, buồn, chán v.v… không phải là tà …

12 Về nguồn gốc của Bát-nhã Tâm kinh (Vũ Thế Ngọc)

 • Tác giả: tapchivanhoaphatgiao.com
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 2.83 (63 vote)
 • Tóm tắt: Năm 1992, Jan Nattier viết một bài nghiên cứu về nguồn gốc của Bát-nhã Tâm kinh với tựa đề rất khiêu khích, “The Heart Sutra: A Chinese Apocryphal Text?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để làm tiền đề cho giả thuyết rằng bản dịch Tâm kinh T251 của Huyền Trang (604-664) là bản “nguyên thủy” chứ không thể có bản Tâm kinh bằng Phạn văn hay Hán văn nào có trước, Nattier phải đả phá rằng không hề có bản dịch trước như bản T250 của …

13 GIẢI THÍCH SƠ LƯỢC BÁT NHÃ TÂM KINH

GIẢI THÍCH SƠ LƯỢC BÁT NHÃ TÂM KINH
 • Tác giả: chuaxaloi.vn
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 2.73 (200 vote)
 • Tóm tắt: Bốn thứ chấp đã diệt, trăm điều sai nhân đây cũng hết. Phải chăng là ý chỉ huyền diệu của Bát-Nhã Tâm Kinh đó ư! Nếu tỏ bày đủ theo sự tướng, thì ngôn từ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề” là nêu đắc quả. Chữ “A-nậu-đa-la”, Trung Hoa dịch là Vô thượng, “Tam miệu”, dịch là Chánh, “Tam-bồ-đề” dịch là Đẳng giác. Giác có hai nghĩa: Một là Chánh giác, tức Như lý trí, …

14 Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải – Truyền dịch – HT Thích Thông Phương

 • Tác giả: thientruclam.info
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 2.61 (101 vote)
 • Tóm tắt: Bát Nhã Tâm Kinh nói đủ là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nguyên bản là chữ Phạn, dịch ra chữ Hán thì có đến mấy bản dịch:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguồn gốc bản Tâm Kinh Bát Nhã tiếng Phạn mà Ngài Huyền Trang nhận được để dịch cũng có tính cách hơi huyền bí nữa. Theo tư liệu Đôn Hoàng ghi lại, nhân Ngài bắt đầu đi thỉnh kinh, khi đến Ích Châu nghỉ lại nơi chùa Không Huệ, gặp một vị tăng bệnh …

Tóm tắt: Top 10+ kinh bát nhã tốt nhất