Top 10+ không ra khỏi nơi cư trú là gì tốt nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách Không ra khỏi nơi cư trú là gì hay nhất và đầy đủ nhất

1 Cấm đi khỏi nơi cư trú là gì? Cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của BLTTHS?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 4.89 (889 vote)
 • Tóm tắt: Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2003, tuy không quy định thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú cũng không quy định khi nào hết thời hạn áp dụng biện pháp này. Do vậy, trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự, sau khi Cơ quan điều tra ra lệnh áp dụng …

2 Cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của pháp luật hiện hành

Cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Tác giả: fblaw.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 4.64 (322 vote)
 • Tóm tắt: Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án áp dụng buộc bị can, bị cáo không được đi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì “Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của Bộ luật này. Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người bị kết án phạt tù …

3 Hiểu thế nào cho đúng về nơi cư trú của bị can, bị cáo

Hiểu thế nào cho đúng về nơi cư trú của bị can, bị cáo
 • Tác giả: kiemsat.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 4.48 (327 vote)
 • Tóm tắt: · Người ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú phải thông báo về việc áp dụng … (1) Nơi cư trú bị can, bị cáo cấm đi khỏi là trong phạm vi địa giới 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú phải thông báo về việc áp dụng biện pháp này cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can, bị cáo cư trú, đơn vị quân đội đang quản lý bị can, bị cáo và giao bị can, bị cáo cho chính quyền xã, phường, thị trấn …

4 Cấm đi khỏi nơi cư trú là gì? Thủ tục cấm đi khỏi nơi cư trú

Cấm đi khỏi nơi cư trú là gì? Thủ tục cấm đi khỏi nơi cư trú
 • Tác giả: luatthinhtri.com
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 4.2 (361 vote)
 • Tóm tắt: · Bị can, bị cáo trong thời gian bị áp dụng biện pháp ngăn chặn không được có hành vi tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án, không có hành vi đe dọa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tất cả các biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự trong đó có biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Biện pháp ngăn chặn này do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án ban hành nhằm áp dụng cho bị can, bị cáo không được đi khỏi …

5 Người dân ở địa phương đang giãn cách không đi khỏi nơi cư trú, hiểu thế nào?

 • Tác giả: thanhnien.vn
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 4.1 (334 vote)
 • Tóm tắt: · Theo LS Tuấn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người dân không di chuyển khỏi nơi cư trú, nghĩa là công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tất cả các biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự trong đó có biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Biện pháp ngăn chặn này do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án ban hành nhằm áp dụng cho bị can, bị cáo không được đi khỏi …

6 Tìm hiểu nội dung Điều 123 BLTTHS năm 2015 về Cấm đi khỏi nơi cư trú

 • Tác giả: conganquangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2021
 • Đánh giá: 3.86 (436 vote)
 • Tóm tắt: · Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án áp dụng buộc các bị can, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4. Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của Bộ luật này. Thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi …

7 Cấm bị can, bị cáo đi khởi nơi cư trú

 • Tác giả: luathoangsa.vn
 • Ngày đăng: 02/14/2022
 • Đánh giá: 3.65 (546 vote)
 • Tóm tắt: Bị can, bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ sau: 1. Không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp bị can, bị cáo vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú thì phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc đơn vị quân đội quản lý họ và phải có giấy cho phép …

8 Cấm đi khỏi nơi cư trú và biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú là gì?

 • Tác giả: luathoanganh.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 3.53 (429 vote)
 • Tóm tắt: · Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn được quy định trong BLTTHS 2015 có ý nghĩa nhằm bảo đảm mọi biện pháp hạn chế quyền con người, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn được quy định trong BLTTHS 2015 có ý nghĩa nhằm bảo đảm mọi biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân phải rằng buộc bởi thời hạn; quy định cụ thể nghĩa vụ của bị can, bị cáo được áp biện pháp …

9 Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của BLTTHS hiện hành

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 3.26 (562 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy theo quy định thì BLTTHS 2003 không quy định biện pháp ngăn chăn này được áp dụng với loại tội gì. Song theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 88 BLTTHS 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn được quy định trong BLTTHS 2015 có ý nghĩa nhằm bảo đảm mọi biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân phải rằng buộc bởi thời hạn; quy định cụ thể nghĩa vụ của bị can, bị cáo được áp biện pháp …

10 CẤM ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ

 • Tác giả: hethongphapluat.com
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 3 (533 vote)
 • Tóm tắt: Khi áp dụng biện pháp này, cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án buộc bị can, bị cáo làm giấy cam đoan không đi khỏi nơi cư trú của mình và phải có mặt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn được quy định trong BLTTHS 2015 có ý nghĩa nhằm bảo đảm mọi biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân phải rằng buộc bởi thời hạn; quy định cụ thể nghĩa vụ của bị can, bị cáo được áp biện pháp …

11 Một số vướng mắc khi áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú

 • Tác giả: vienkiemsat.haiduong.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 2.95 (65 vote)
 • Tóm tắt: · Tuy nhiên, việc xác định nơi cư trú và phạm vi bị cấm rời khỏi, hiện nay Bộ luật TTHS không quy định khái niệm “nơi cư trú” trong biện pháp cấm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn được quy định trong BLTTHS 2015 có ý nghĩa nhằm bảo đảm mọi biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân phải rằng buộc bởi thời hạn; quy định cụ thể nghĩa vụ của bị can, bị cáo được áp biện pháp …

12 Đơn xin đi khỏi nơi cư trú hiện nay quy định thế nào?

Đơn xin đi khỏi nơi cư trú hiện nay quy định thế nào?
 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 2.82 (105 vote)
 • Tóm tắt: · Mẫu đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú là gì, mục đích của mẫu đơn? … Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú là văn bản do người được giáo dục lập ra gửi ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện biện pháp giáo dục để ghi chép về việc xin phép đi ra khỏi nơi cư trú, nội dung mẫu đơn nêu rõ nội dung xin phép, thông tin người làm …

13 Chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 4 không được ra khỏi nơi cư

 • Tác giả: lsvn.vn
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 2.74 (113 vote)
 • Tóm tắt: · Chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 4 không được ra khỏi nơi cư trú là chưa đúng với quy định về phòng, chống dịch … (LSVN) – Thông báo của UBND 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú là văn bản do người được giáo dục lập ra gửi ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện biện pháp giáo dục để ghi chép về việc xin phép đi ra khỏi nơi cư trú, nội dung mẫu đơn nêu rõ nội dung xin phép, thông tin người làm …

14 Bàn về thay thế và huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

 • Tác giả: toaandaklak.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 2.66 (188 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu thấy cần thiết thì ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú khi có đủ các điều kiện theo quy định của BLTTHS. Hai là, đối với giai đoạn tạm giam: 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trường hợp thứ nhất, từ thời điểm Tòa án thụ lý vụ án đến trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm, thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú là 60 ngày đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu; 90 ngày đối với Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án …

15 Trường hợp người được tạm đình chỉ thi hành án tự ý đi khỏi nơi cư

 • Tác giả: bocongan.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2021
 • Đánh giá: 2.45 (78 vote)
 • Tóm tắt: Nếu đi khỏi nơi cư trú mà không xin phép chính quyền thì có bị xử phạt hành chính không và quy định tại văn bản nào? Ngày hỏi: 09/04/2018 Lượt xem: 5629. Câu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trường hợp thứ nhất, từ thời điểm Tòa án thụ lý vụ án đến trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm, thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú là 60 ngày đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu; 90 ngày đối với Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án …

16 Những trường hợp bị cấm đi khỏi nơi cư trú

 • Tác giả: baodongnai.com.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 2.37 (129 vote)
 • Tóm tắt: · Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Nếu bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan thì chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can, bị cáo cư trú, đơn vị quân đội đang quản lý bị can, bị cáo phải báo ngay cho cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú biết để xử lý theo thẩm quyền” – …

17 LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH

LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH
 • Tác giả: luatsutran.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.27 (97 vote)
 • Tóm tắt: · Án treo là gì? Theo Điều 1, Nghị quyết số 02/2018 của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: “Án treo là biện pháp miễn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình …

Tóm tắt: Top 10+ không ra khỏi nơi cư trú là gì tốt nhất hiện nay