Tổng hợp 10+ học sinh vùng dân tộc thiểu số tốt nhất hiện nay

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Học sinh vùng dân tộc thiểu số hot nhất được tổng hợp bởi onefamama.com

1 Nâng cao chất lượng giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi: Góc nhìn từ chính sách

 • Tác giả: consosukien.vn
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 4.92 (881 vote)
 • Tóm tắt: · Trong đó, hệ thống chính sách phát triển giáo dục đối với vùng DTTS và miền núi đã được ban hành khá đầy đủ cho các nhóm đối tượng học sinh và 

2 Ban hành quy định hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 • Tác giả: cema.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 4.68 (281 vote)
 • Tóm tắt: Ban hành quy định hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 09:37 AM 24/03/2022 | Lượt xem: 12074 | In bài viết | Đọc bài viết
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, hỗ trợ sách giáo khoa cho các em học sinh; sách, vở, tài liệu, thiết bị dụng cụ giảng dạy cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia Tiểu dự án: Theo thực tế phát sinh; Hỗ trợ tiền ăn cho các em học sinh theo mức 60.000 đồng/người/ngày. Các …

3 Giáo dục dân tộc thiểu số, miền núi ở Việt Nam qua hơn 35 năm đổi

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2021
 • Đánh giá: 4.53 (304 vote)
 • Tóm tắt: · Năm học 2019 – 2020, toàn quốc có 320 trường phổ thông dân tộc nội trú ở 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với tổng số 105.818 học sinh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, hỗ trợ sách giáo khoa cho các em học sinh; sách, vở, tài liệu, thiết bị dụng cụ giảng dạy cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia Tiểu dự án: Theo thực tế phát sinh; Hỗ trợ tiền ăn cho các em học sinh theo mức 60.000 đồng/người/ngày. Các …

4 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 4.3 (392 vote)
 • Tóm tắt: · Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là người DTTS đáp ứng được các điều kiện thụ hưởng chính sách được hỗ trợ tiền ăn mỗi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện đã được đưa vào Dự án 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Trong Dự án này, có tiểu dự án: “Đổi mới hoạt …

5 Hoàn thiện chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hoàn thiện chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số
 • Tác giả: tuyengiao.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.18 (488 vote)
 • Tóm tắt: · Hiện nay, hệ thống chính sách phát triển giáo dục đối với vùng DTTS và miền núi đã được ban hành khá đầy đủ cho các nhóm đối tượng học sinh và 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tăng quy mô huy động trẻ ra lớp ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, cũng như nghiên cứu phát triển mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh vùng dân tộc thiểu …

6 Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số – Kon Tum

 • Tác giả: kontum.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 3.96 (406 vote)
 • Tóm tắt: · Triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án…phát triển giáo dục vùng DTTS, miền núi; thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên, việc phát triển giáo dục dân tộc vùng đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, hạn chế do nhiều nguyên nhân, như do địa bàn rộng, dân cư phân tán, vùng DTTS còn nhiều điểm trường …

7 Góp ý dự thảo Đề án Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 Góp ý dự thảo Đề án Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 • Tác giả: tuyengiaolangson.vn
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 3.7 (443 vote)
 • Tóm tắt: (UBDT) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Đề án Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) tại vùng DTTS và miền núi (Đề án)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nghiên cứu, xây dựng Đề án nhằm tạo điều kiện cho con em đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn có cơ hội tiếp cận với giáo dục để từng bước nâng dần chất lượng nguồn nhân lực tại vùng DTTS và …

8 Ban hành quy định hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành quy định hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
 • Tác giả: phunuonline.com.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 3.4 (324 vote)
 • Tóm tắt: Ban hành quy định hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 24/03/2022 – 06:20. A A 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng: Hỗ trợ đồ dùng học tập, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, biểu dương các em học sinh có kết quả học tập tốt áp dụng theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày …

9 Học trực tuyến và giải pháp cho học sinh dân tộc thiểu số trong đại dịch Covid -19

 • Tác giả: ictvietnam.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 3.27 (252 vote)
 • Tóm tắt: Học trực tuyến và giải pháp cho học sinh dân tộc thiểu số trong đại dịch Covid -19. Quỳnh Chi. 11:39 AM 08/09/2021 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Rõ ràng, do những khó khăn trong dạy và học trực tuyến nên ngành giáo dục các địa phương đã phải chủ động xây dựng nhiều phương án, kết hợp nhiều giải pháp để có thể đảm bảo kế hoạch năm học. Bên cạnh các giải pháp về học trực tuyến hiệu quả cho học …

10 Chắp cánh ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số

Chắp cánh ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số
 • Tác giả: thoibaotaichinhvietnam.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 3.12 (358 vote)
 • Tóm tắt: · Để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo, ở xa trường đều được tham gia học tập, tạo động lực tích cực cho học sinh tham gia học …

11 Bắc Kạn triển khai các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu

Bắc Kạn triển khai các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu
 • Tác giả: backan.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 2.86 (59 vote)
 • Tóm tắt: · Toàn tỉnh hiện có 77.716 học sinh từ mầm non đến phổ thông, trong đó bậc mầm non có 19.739 trẻ dân tộc thiểu số, chiếm 92,51%; tiểu học có 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đến năm 2020, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp trên địa bàn tỉnh đạt 100%; duy trì giữ vững 100% số trẻ em 5 tuổi hoàn thành Chương trình …

12 Tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

 Tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số
 • Tác giả: baoquangninh.com.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 2.86 (89 vote)
 • Tóm tắt: · Được biết, Trường TH-THCS Tân Dân hiện có 397 học sinh. Trong đó có trên 90% học sinh là con em đồng bào DTTS. Dù là học trực tuyến hay học trực 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cô giáo Lã Thị Thu Hà, giáo viên Trường TH-THCS Tân Dân, chia sẻ: Đa phần các em khối 1, 2 tại trường khi đọc những tiếng có dấu thanh ngã thường hay đọc thành dấu thanh sắc. Đặc biệt, nhiều em nói nhỏ, chưa rõ ràng, thiếu đại từ xưng hô cần thiết …

13 Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 • Tác giả: daidoanket.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 2.79 (154 vote)
 • Tóm tắt: · Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục dân tộc
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục vùng DTTS và miền núi, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú bảo đảm phù hợp với quy …

14 Vùng dân tộc thiểu số | Báo Giáo dục và Thời đại Online

 • Tác giả: giaoducthoidai.vn
 • Ngày đăng: 10/17/2021
 • Đánh giá: 2.63 (187 vote)
 • Tóm tắt: GD&TĐ – Nhằm giúp các em học sinh ở xã vùng sâu của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk có đủ đồ dùng học tập trong năm học mới, các thầy cô giáo ở 1 trường học tại TP 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cụ thể, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục vùng DTTS và miền núi, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú bảo đảm phù hợp với quy …

15 Cổng thông tin điện tử

 • Tác giả: tinhuyquangtri.vn
 • Ngày đăng: 10/18/2021
 • Đánh giá: 2.42 (64 vote)
 • Tóm tắt: · Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Trị bao gồm hai … tốt chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, nâng cao dân trí, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Về cơ sở vật chất trang thiết bị trường lớp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được đầu tư đồng bộ, 100% số xã có trường tiểu học, 75% số xã có trường trung học cơ sở; có 20 trường đạt chuẩn quốc gia. Phong …

16 Mô hình lớp ghép giúp học sinh dân tộc thiểu số ở Cao Bằng tự tin tiếp cận tri thức

 • Tác giả: dantocmiennui.vn
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 2.45 (99 vote)
 • Tóm tắt: · Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng duy trì mô hình lớp ghép bậc Tiểu học để bảo đảm quyền được học tập của trẻ em vùng cao, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng duy trì mô hình lớp ghép bậc Tiểu học để bảo đảm quyền được học tập của trẻ em vùng cao, nhất là tại các thôn, bản biên giới. Mô hình lớp ghép góp phần quan trọng giúp học sinh dân tộc thiểu số tự tin tiếp cận …

Tóm tắt: Tổng hợp 10+ học sinh vùng dân tộc thiểu số tốt nhất hiện nay