Danh sách 7 đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

1 Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp huyện Thạch Hà

 • Tác giả: thachha.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 4.84 (995 vote)
 • Tóm tắt: Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp huyện Thạch Hà. Thứ Năm 30 Tháng Chín – 2021 16:43:00. Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp huyện Thạch Hà 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng …

2 Xác định vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công

 • Tác giả: tapchitoaan.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.72 (553 vote)
 • Tóm tắt: Xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm …

3 Đẩy mạnh xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức … – Sở Nội vụ

 • Tác giả: snv.bacninh.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 4.48 (211 vote)
 • Tóm tắt: Việc xây dựng và áp dụng mô hình vị trí việc làm thay mô hình chức nghiệp giúp … Đề án vị trí việc làm của các đơn vị đã được nghiêm túc, khẩn trương xây 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ năm, nhận thức và cách làm việc của viên chức nói chung và của những người làm công tác quản lý nhân sự cần thay đổi cho phù hợp với các “giá trị” của mô hình việc làm. Ví dụ, làm thế nào để các hoạt động đánh giá, tuyển dụng viên chức hoàn toàn …

4 4 thay đổi về vị trí việc làm của viên chức từ ngày 15-11

 • Tác giả: sotaichinh.haugiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 4.2 (404 vote)
 • Tóm tắt: · Tính chất, đặc điểm, nhu cầu công việc của đơn vị sự nghiệp công lập. … Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm và lập kế hoạch số lượng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong khi hiện nay, để xác định vị trí việc làm, tại Điều 4 Nghị định 41/2012, Chính phủ quy định 5 căn cứ gồm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập. Tính chất, đặc điểm, nhu cầu công việc của đơn vị sự …

5 Sự cần thiết của việc rà soát và điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong

 • Tác giả: cchc.backan.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 4.14 (215 vote)
 • Tóm tắt: Trên cơ sở đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức sử dụng, quản lý, sắp xếp, bố trí, xây dựng nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với các cơ quan hành chính nhà nước cần rà soát bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đã được phê duyệt qua rà soát nếu phát hiện những điểm chưa phù hợp thì đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh. Nếu các cơ quan hành chính …

6 Kinh nghiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan tổ

 • Tác giả: syt.bacninh.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 3.88 (352 vote)
 • Tóm tắt: Đồng thời, xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, xác 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 29/7/2014, UBND tỉnh có văn bản số 127/TTr-UBND gửi Bộ Nội vụ về việc đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh đã xác định được 3.100 vị trí việc làm, trong đó vị trí việc làm thuộc nhóm công …

7 02 TTHC về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

02 TTHC về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
 • Tác giả: udn.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 3.66 (292 vote)
 • Tóm tắt: · Ngày 06/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 14/QĐ-BNV về công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 06/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 14/QĐ-BNV về công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của …

Tóm tắt: Danh sách 7 đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp tốt nhất, bạn nên biết