Tổng hợp 7 đất lúa nước còn lại hay nhất, đừng bỏ qua

Duới đây là các thông tin và kiến thức về đất lúa nước còn lại hay nhất và đầy đủ nhất

Video đất lúa nước còn lại

1 Đất trồng lúa nước còn lại là gì? Trách nhiệm sử dụng đất trồng lúa?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 4.97 (626 vote)
 • Tóm tắt: · Theo quy định của pháp luật thì đất trồng lúa nước còn lại được hiểu là đất chỉ phù hợp trồng được một vụ lúa nước trong năm. Như vậy, đất trồng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định của pháp luật thì đất trồng lúa được hiểu là đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng lúa khác, trong đất trồng lúa khác bao gồm cả đất trồng lúa nước còn lại. Vậy Đất trồng lúa nước còn …

2 Đất trồng lúa là gì? Có được chuyển nhượng? Lên thổ cư không?

Đất trồng lúa là gì? Có được chuyển nhượng? Lên thổ cư không?
 • Tác giả: tranvantoan.com
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 4.7 (519 vote)
 • Tóm tắt: Đất chuyên trồng lúa nước: Loại đất này có thể trồng được từ hai vụ lúa nước … Quyền sử dụng đất trồng lúa không bị kê biên; Đất trồng lúa vẫn còn trong 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với khu vực nông thôn thì đất trồng lúa là một phần rất quan trọng giúp gia tăng thu nhập và có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên nếu bạn đang thắc mắc đất trồng lúa là gì, có được chuyển nhượng và nâng cấp thành đất thổ cư không, hãy theo dõi bài …

3 Đất trồng lúa nước còn lại là gì? Trách nhiệm sử dụng đất trồng lúa?

Đất trồng lúa nước còn lại là gì? Trách nhiệm sử dụng đất trồng lúa?
 • Tác giả: Onefamama.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 4.5 (391 vote)
 • Tóm tắt: · Theo pháp luật của pháp lý thì đất trồng lúa nước còn lại được hiểu là đất chỉ tương thích trồng được một vụ lúa nước trong năm. Như vậy, đất 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với hành vi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và đối với các trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, …

4 Muốn Chuyển Đất Trồng Lúa Sang Đất Trồng Cây Hằng Năm Cần Điều Kiện Gì?

 • Tác giả: chuyentuvanluat.com
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 4.38 (257 vote)
 • Tóm tắt: · Đất trồng lúa khác bao gồm đất trồng lúa nước còn lại (đất chỉ phù hợp trồng được một vụ lúa nước trong năm) và đất trồng lúa nương. Trong khi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đất trồng lúa là đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng lúa khác. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm. Đất trồng lúa khác bao gồm đất trồng lúa …

5 Lệ phí chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

Lệ phí chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm
 • Tác giả: luatsutotung.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2021
 • Đánh giá: 4.13 (253 vote)
 • Tóm tắt: · Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm và đất trồng lúa nước còn lại là đất chỉ phù hợp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi …

6 Đất trồng lúa nước có lên thổ cư được không?

 • Tác giả: luatquanghuy.vn
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 3.97 (482 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp thật cần thiết thì sau đó nhà nước phải có biện pháp bổ sung diện tích đất trồng lúa lại. 3. Điều kiện chuyển đất lúa lên thổ cư. Căn cứ khoản 1 Điều 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo tinh thần của Điều 134 Luật đất đai năm 2013 quy định về đất trồng lúa thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (bao gồm đất thổ cư) theo quy định của pháp luật đất đai hiện tại thì đang bị …

7 Có được chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm?

 • Tác giả: luatsunghean.net
 • Ngày đăng: 09/16/2021
 • Đánh giá: 3.6 (222 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì hiện nay nhà nước ta cho phép người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với những trường 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang …

Tóm tắt: Tổng hợp 7 đất lúa nước còn lại hay nhất, đừng bỏ qua