Top 3 cracking c4h10 thu được 35 lít hỗn hợp x hot nhất hiện nay

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Cracking c4h10 thu được 35 lít hỗn hợp x hay nhất được tổng hợp bởi onefamama.com

1 Crackinh C4H10 thu được 35 lít hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C4H8, C4H10 và H2

Crackinh C4H10 thu được 35 lít hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C4H8, C4H10 và H2
 • Tác giả: o2.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2021
 • Đánh giá: 4.95 (984 vote)
 • Tóm tắt: · Crackinh C4H10 thu được 35 lít hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C4H8, C4H10 và H2. Cho toàn bộ X đi qua dung dịch nước Brom dư thấy thoát ra 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Crackinh C4H10 thu được 35 lít hỗn hợp X gồm CH4, C2H6, C2H4, C4H8, C4H10 và H2. Cho toàn bộ X đi qua dung dịch nước Brom dư thấy thoát ra 20 lít hỗn hợp Y. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn 35 lít hỗn hợp X thì thu được x mol CO2 và H2O. Các khí đều đo ở …

2 Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan x thu được ba thể tích hỗn hợp y

 • Tác giả: firmitebg.com
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 4.75 (440 vote)
 • Tóm tắt: · Craking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, … Cracking 560 lít C4H10 nhận được 1010 lít tất cả hổn hợp khí X không 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực hiện phản ứng đề hiđro hóa một hiđrocacbon M thuộc dãy đồng đẳng của metan thu được một hỗn hợp gồm H2 và 3 hiđrocacbon N, P, Q. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí N hoặc P, hoặc Q đều thu được 17,92 lít CO2 và 14,4 gam H2O (thể tích các khí ở …

3 Bài tập phản ứng tách, cracking (Có lời giải chi tiết)

 • Tác giả: hoahoc247.com
 • Ngày đăng: 12/20/2021
 • Đánh giá: 4.48 (301 vote)
 • Tóm tắt: · Câu 1: Khi crackinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y (các thể … Câu 11: Cracking V lít butan thu được 35 lít hỗn hợp A gồm: H2, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 13: Thực hiện phản ứng đề hiđro hóa một hiđrocacbon M thuộc dãy đồng đẳng của metan thu được một hỗn hợp gồm H2 và 3 hiđrocacbon N, P, Q. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí N hoặc P, hoặc Q đều thu được 17,92 lít CO2 và 14,4 gam H2O (thể tích các …

Tóm tắt: Top 3 cracking c4h10 thu được 35 lít hỗn hợp x hot nhất hiện nay