Top 7 bạn đi chơi với ai tiếng anh hay nhất

Dưới đây là danh sách Bạn đi chơi với ai tiếng anh hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video Bạn đi chơi với ai tiếng anh

1 Những mẫu câu giao tiếp mời bạn đi chơi bằng tiếng anh

 • Tác giả: thanhtay.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 4.89 (610 vote)
 • Tóm tắt: · Đoạn hội thoại 2 … Jerry: Good morning Tom. Long time no see. How are you? (Chào buổi sáng Tom. Đã lâu không gặp. Cậu khỏe không?) Tom: I’m fine 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc học tiếng Anh theo chủ đề là vô cùng quan trọng và hiệu quả. Vì vậy, hôm nay thanhtay.edu.vn sẽ chia sẽ cho bạn những mẫu câu giao tiếp mời bạn đi chơi, giúp bạn tự tin giao tiếp và chắc chắn việc mời mọc ai đó không quá khó nếu bạn biết những …

2 Tổng hợp mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi

 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 4.68 (373 vote)
 • Tóm tắt: 2. Đoạn hội thoại tiếng Anh chủ đề mời bạn đi chơi · Hi Jerry · Good morning Tom. Long time no see. · I’m fine. What about you? · : I’m fine too. Do you have free 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi nghe có vẻ quen thuộc nhưng không phai rai cũng có thể dễ dàng nói ra phải không? Bạn đã bao giờ rủ một người bạn ngoại quốc đi chơi chưa? Hay có ý muốn nhưng chưa biết phải nói ra sao cho …

3 Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi
 • Tác giả: hacknaotuvung.com
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 4.41 (263 vote)
 • Tóm tắt: 1. Would you like to go out with me? (Bạn có muốn đi chơi với tôi không?) 2. Do you like 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hello Jane, a new movie called Super Toro is coming out this June. This is a comedy movie and I remember that you really like this type of movie. Do you want to go with me? It would be fun. I could drive you to the cinema if you want to that. Please …

4 Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi phổ biến nhất

Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi phổ biến nhất
 • Tác giả: tienganhfree.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 4.3 (531 vote)
 • Tóm tắt: (Bạn xem nó ở đâu?) Whom do we go with? (Chúng ta đi cùng với những ai?) Chấp nhận 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi nghe thì có vẻ quen thuộc nhưng thật khó để bạn có thể bật ra đúng không nào? Bạn mới quen một người bạn ngoại quốc, chắc chắn bạn rất muốn mời họ đi chơi. Tuy nhiên bạn không biết bắt đầu từ …

5 Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi
 • Tác giả: english4u.com.vn
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 4.05 (373 vote)
 • Tóm tắt: · => Mình sẽ tổ chức một buổi tiệc cùng với đám bạn. Cậu sẽ đến dự chứ? – Hey, do you want to (wanna) go see a movie tonight?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi nghe thì có vẻ quen thuộc nhưng thật khó để bạn có thể bật ra đúng không nào? Bạn mới quen một người bạn ngoại quốc, chắc chắn bạn rất muốn mời họ đi chơi. Tuy nhiên bạn không biết bắt đầu từ …

6 60 câu giao tiếp tiếng Anh trong mọi tình huống

 • Tác giả: tienganhnghenoi.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 3.84 (331 vote)
 • Tóm tắt: · Tôi sẽ nối máy với anh ấy. Where did you learn your English? Bạn đã học tiếng Anh ở đâu? I studied at Tieng Anh Nghe Noi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp chủ đề mời bạn đi chơi nghe thì có vẻ quen thuộc nhưng thật khó để bạn có thể bật ra đúng không nào? Bạn mới quen một người bạn ngoại quốc, chắc chắn bạn rất muốn mời họ đi chơi. Tuy nhiên bạn không biết bắt đầu từ …

7 Bài 18: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề đi du lịch

Bài 18: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề đi du lịch
 • Tác giả: philconnect.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2021
 • Đánh giá: 3.6 (433 vote)
 • Tóm tắt: Tự học tiếng Anh giao tiếp cơ bản cùng Phil Connect. Chủ đề đi du lịch. … Bài 18: Tiếng Anh giao tiếp chủ đề đi du lịch … (Bạn đi cùng với ai?)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: B: Before the trip, I search for information about the location, weather, famous tourist attractions, transportation, local cuisine and prices on the internet. (Trước chuyến đi, tôi tìm thông tin về địa điểm, thời tiết, điểm đến du lịch, ẩm thực địa …

Tóm tắt: Top 7 bạn đi chơi với ai tiếng anh hay nhất